w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXX/254/10 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Pobierz plik:pdf0341023092.pdf