w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Krośnice nr XXXI/225/2010 z 31 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Krośnice oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/140/2166

Pobierz plik:pdf0331013022.pdf