w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVII/191/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Pobierz plik:pdf0291018022.pdf