w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXIII/159/10 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/140/2165

Pobierz plik:pdf0261014042.pdf