w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 12/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XLIV/293/2009 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice na 2010 rok

Pobierz plik:pdf0201015033.pdf