w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXXIII/250/09 z 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pobierz plik:pdf0181023083.pdf