w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy Stara Kamienica Nr XLVI/259/09 z 30.12.2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0171006092.pdf