w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwałę Rady Powiatu w Bolesławcu nr XXXI/169/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych szkół, ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0151001000.pdf