w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Nr 1959/09 Burmistrza Polkowic z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Polkowice na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0131016043.pdf