w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXXIV/177/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2009.

Pobierz plik:pdf0111021042.pdf