w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Miasta Piechowice nr 282/XLVII/09 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009 oraz w sprawie zmiany uchwały nr 206/XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2009.

Pobierz plik:pdf0071006031.pdf