w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/199/2009 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Oleśnica prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/31/433

Pobierz plik:pdf0051014062.pdf