w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Zarządu Powiatu w Miliczu nr 307/2009 z 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Milickiego na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0041013000.pdf