w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/249/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/31/432

Pobierz plik:pdf0021003032.pdf