w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Przemkowa do wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 listopada 2009 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf1150916053.pdf