w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXI/207/09 Rady Miejskiej w Lubinie z 26 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2009 i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik:pdf1130911011.pdf