w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXIII/189/2009 z 30 listopada 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.


Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/4/92

Pobierz plik:pdf1120921053.pdf