w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju nr XLIV/314/09 z 18 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój.


Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/4/90

Pobierz plik:pdf1100908031.pdf