w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXVI/139/2009 Rady Gminy Żukowice z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/4/88

Pobierz plik:pdf1080903062.pdf