w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXVIII/468/09 z dnia 6 listopada 2009 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”.

Pobierz plik:pdf1050919011.pdf