w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XLIV/228/09 z 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.


Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/4/84

Pobierz plik:pdf1030908011.pdf