w sprawie sprostowania omyłek w uchwale nr 85/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 4 listopada 2009 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXI/256/2009 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych- powiatowych i gminnych\".

Pobierz plik:pdf1020919000.pdf