w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf10109RIO.pdf