w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLIII/235/2009 Rady Gminy Miłkowice z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości.


Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/4/83

Pobierz plik:pdf1000909062.pdf