w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVIII/250/09 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.


Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/4/82

Pobierz plik:pdf0990924063.pdf