w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/238/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opłaty miejscowej.


Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/4/81

Pobierz plik:pdf0980908123.pdf