w sprawie w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr 108/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 17 grudnia 2008 roku w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2009 rok oraz planu kontroli.

Pobierz plik:pdf09509RIO.pdf