w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XL/189/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/4/79

Pobierz plik:pdf0940914062.pdf