w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr LIII/452/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 października 2009 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych - powiatowych i gminnych”.

Pobierz plik:pdf0930919072.pdf