w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Lubinie nieprawidłowości w uchwale Nr LXI/207/09 z 26 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2009.

Pobierz plik:pdf0920911011.pdf