w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXX/229/09 z 15 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Święta Katarzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4312

Pobierz plik:pdf0910923083.pdf