w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektora Przedszkola w Zarębie do wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 października 2009 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0900910072.pdf