w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa - Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4311

Pobierz plik:pdf0890908031.pdf