w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 447/LVIII/2009 z 13 października 2009 roku trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4310

Pobierz plik:pdf0880961000.pdf