w sprawie stwierdzenia nieważności części Uchwały nr XXXVI/338/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie
Gminy Kąty Wrocławskie.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4309

Pobierz plik:pdf0820923043.pdf