w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLII/418/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczenia i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4308

Pobierz plik:pdf0810908021.pdf