w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Malczyce Nr XLI/175/09 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Pobierz plik:pdf0800918022.pdf