w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVII/237/09 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4307

Pobierz plik:pdf0790902000.pdf