w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XX/181/09 z 14 września 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4306

Pobierz plik:pdf0780923000.pdf