w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/51/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4305

Pobierz plik:pdf0750919043.pdf