w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Milickiego do wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 5 sierpnia 2009 roku.

Pobierz plik:pdf0740913000.pdf