w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 159/288/09 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie powiatu na rok 2009.

Pobierz plik:pdf0730922000.pdf