w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 62/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 22 lipca 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Gminy Mietków nieprawidłowości w uchwale Nr XXI/133/2009 z 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0720923062.pdf