w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 61/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 lipca 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Gminy Krośnice nieprawidłowości w uchwale Nr XXIV/179/09 z 28 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009.

Pobierz plik:pdf0710913022.pdf