w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Zgorzeleckiego do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16 lipca 2009 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0700925000.pdf