w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXV/310/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu w tym rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu projektu budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Pobierz plik:pdf0690911043.pdf