w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Miliczu Nr XXXVI/221/09 z 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności gminy.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4304

Pobierz plik:pdf0650913033.pdf