w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 50/2009 z 20 maja 2009 roku w sprawie wskazania Radzie Powiatu w Górze nieprawidłowości w uchwale nr XXIX/135/09 z 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/121/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2009 rok.

Pobierz plik:pdf0640904000.pdf