w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/266/2009 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.

Jednolity identyfikator aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2009/222/4303

Pobierz plik:pdf0600908083.pdf