w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXIX/162/09 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pobierz plik:pdf0590922000.pdf